Jeg har gitt regnskapsfører tilgang til mine bedriftskontoer. Vil tilgangene måtte endres eller oppdateres?

Alt blir som før, og du trenger ikke foreta deg noe.