• Alt blir som før, og du trenger ikke foreta deg noe.