• Disse vil automatisk bli flyttet over til nettbanken i SpareBank 1 Helgeland.