• Avtalene blir flyttet manuelt over til nettbanken i SpareBank 1 Helgeland.