• Det betyr at både privat- og bedriftskunder kontakter Brage Finans angående lån eller leasingavtaler hos dem fra 1. juli.