• Når det gjelder faste innbetalinger til dagens kontoer, for eksempel lønn, pensjon etc., må du selv gi beskjed om at du har fått nytt kontonummer.   

    Ordningen er slik at innbetalingen automatisk videresendes til din nye konto i inntil 13 måneder. Dermed har du god tid på deg til å gi beskjed, og vi vil minne deg på dette i god tid før 13 måneder har gått.