• Når det gjelder faste innbetalinger til dagens kontoer, må du selv gi beskjed om at du har fått nytt kontonummer. Vær oppmerksom på at arbeidsgiver ikke må endre lønnskontonummer før 18. oktober 2021. Ordningen er slik at innbetalingen automatisk videresendes til din nye konto i inntil 13 måneder, dermed har du god tid på deg til å gjennomføre dette og vi vil minne deg på dette i god tid. Eksempler på dem du må gi beskjed til er arbeidsgiver, nav eller andre tredjepartsløsninger som Vipps.