Jeg bryr meg ikke om bedre nettbank eller fancy finansielle tjenester. Hva tjener jeg på dette?

Du beholder lokalbanken din i trygghet om at den vil kunne utvikle seg sterkere som medlem i en stor allianse med andre lokale banker. Sparebankene har betydd mye for Nord-Norge og Helgeland, og den nye banken blir sterkere og vil bety mer for utviklingen av Helgeland fremover.