• Om du har et debit Visa Bedriftskort beholder du det. Har bedriften et Visa Gold med personlig ansvar, blir dette automatisk erstattet av et SpareBank 1 Mastercard. Har bedriften et Visa Gold med bedriftsansvar, har vi inngått et samarbeide med Eurocard.  Du kan søke om dette kortet her.