Hvordan påvirker dette lånene jeg har i banken?

Du beholder betingelsene du har nå. Vilkår vil alltid avhenge av mange faktorer, men vi vil gjøre det vi kan for at du totalt sett skal være en enda mer fornøyd kunde de kommende årene.  Noen opplever at de har fått nye navn på sine lån i nettbanken, men de nye navnene skal være beskrivende for lånet det gjelder.