• Nei. Avtaler i Brage Finans løper som tidligere, men det er kun Brage Finans som er kontaktpunkt fra 1. juli 2021.