• Ja, du vil få nytt kontonummer. Selve kontonumrene for innskudd, lån og garantier endres, men betingelsene er de samme som du har i SpareBank 1 Nord-Norge. Innestående på innskuddskonto og restbeløp på lån blir automatisk overført til dine nye kontoer. Dine nye kontonummer ser du i nett- og mobilbank 18. oktober. Du kan også se nytt kontonummer på ditt nye kort som er tilknyttet kontoen.