Når blir mine kontoer og lån overført fra SpareBank 1 Nord-Norge til SpareBank 1 Helgeland?

18. oktober 2021 overføres SpareBank 1 Nord-Norges kunder på Helgeland til SpareBank 1 Helgeland.