• Ut 2021 vil du fortsette å ha tilgang til Norne via den nye Nettbanken. Deretter avsluttes samarbeidet med Norne. I den forbindelse vil vi be deg om aksept til å flytte fondene dine til vår nye samarbeidspartner. Du trenger ikke foreta deg noe. Vi vil kontakte kundene for å innhente aksepter for å få flyttet fondene. Kunder som ikke aksepterer flytting av fond vil i løpet av 2021 miste tilgangen til fondene sine via nettbanken, men fondene vil løpe videre som normalt hos Norne