Blir det nå mindre penger til å støtte idretts- og kulturtiltak på Helgeland?

Det blir ikke mindre penger til idretts- og kulturtiltak. Vi blir en større og sterkere bank som kan generere større overskudd og gi mer tilbake lokalt. Vi har fremdeles styring og eierskap lokalt og skal fortsette å være en drivkraft for vekst. En sterkere bank gir oss musklene til å bidra enda mer på Helgeland, og minst like mye på sponsing. SpareBank 1 Nord-Norge fortsetter også sitt samfunnsløfte på Helgeland.