Hva gjør dette til et samarbeid, og ikke en fusjon?

Dette er ikke en fusjon, men en såkalt virksomhetsoverdragelse. En fusjon ville vært at den ene banken kjøper opp den ene parten og kontrollerer den andre. Det som skjer nå er at Helgeland Sparebank kjøper seg inn i noen datterselskaper av SpareBank 1 Nord-Norge, samt blir en del av Sparebank 1-alliansen. Det sikrer deg som kunde gode produkter og tjenester fra det beste digitale miljøet innen finans i Norge.

SpareBank 1 Nord-Norge kjøper seg inn på eiersiden hos oss, og vi kan samarbeid om større prosjekter der vi har felles mål om vekst og utvikling av Nord-Norge. Vi har fortsatt lokal styring og lokal tilstedeværelse og gir tilbake fra stiftelse, gavefond, samt sponser bredt på hele Helgeland, mens SpareBank Nord-Norge beholder sitt Samfunnsløfte her på Hegleand.

Nye SpareBank 1 Helgeland vil også få regnskapstjenester gjennom SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge og meglertjenester gjennom Eiendomsmegler 1 Nord-Norge og vi vil ha en eierandel i disse selskapene på 15 prosent.