• Det pågår et prosjekt høsten 2021 for å skru ned gamle skilt og henge opp nye på de stedene vi fortsatt skal ha skilting. Etter en anbudsrunde med lokale leverandører vant ID-reklame oppdraget med å bistå oss med jobben. Har dere spørsmål angående dette kan dere ta kontakt med Petter Søreng; petter@idreklame.no eller Tina Endresen hos oss: tina.endresen@sbh.no.  De som ikke allerede har endret logo på drakter, kan ta kontakt med sponsoransvarlig i sin by eller Tina Endresen.