• Ja, SpareBank 1 Helgeland får nå større muskler til å bidra enda mer på Helgeland. Dette fordi vi både sponser og gir tilbake av vårt overskudd som før, og er nå blitt en større bank. SpareBank 1 Nord-Norge fortsetter også sitt Samfunnsløfte her.