Blir styret sittende i SpareBank 1 Helgeland?

Det bli ingen endringer i styre eller forstanderskap som følge av inntreden i SpareBank 1 Alliansen. SpareBank 1 Helgeland vil fortsatt være lokalt eid, ha et lokalt forankret styre og et lokalt forankret forstanderskap.