• Dette endrer ikke vilkårene på avtalene i Brage Finans.