• Forvaltningshonorar er prisen du betaler til fondsforvalteren. Honoraret er trukket fra fondskursen. Det beregnes i prosent av forvaltet kapital.