• Når du slutter hos din nåværende arbeidsgiver, skal du meldes ut av pensjonsordningen. Da vil du motta et pensjonskapitalbevis med oppspart pensjonssaldo, forutsatt at du har jobbet i bedriften i mer enn 12 måneder. For ansatte som per 1. oktober 2016 ble direkte overført fra ABBs pensjonskasse, blir medlemstiden regnet fra innmeldingsdatoen i pensjonskassen.

    Du vil samtidig motta et tilbud om en fortsettelsesforsikring som gir mulighet for videre sparing til alderspensjon.

    Vi gjør oppmerksom på at hvis ansettelsesforholdet varte i mindre enn 12 måneder, vil det oppsparte beløpet føres tilbake til bedriften.