Hva er en fondsforvalter?

En fondsforvalter forvalter og selger fond i Norge. ODIN og Skagen er eksempler på fondsforvaltere.  

Vi er ikke forvalter av fond, men en distributør.