Hva er returprovisjon?

Returprovisjon er en andel av forvaltningshonoraret som banken tidligere mottok fra fondsleverandør for å distribuere fondet. fra november 2021 endres dette til at den provisjon som før gikk tilbake til bank, nå går tilbake til deg som kunde.