• Ved opphør av den faste sparingen vil kontoen bli omgjort til en ordinær sparekonto.