• For uttak ut over de 12 frie uttakene per år samt fjorårets rente trekkes 2 % av uttaksbeløpet.