Hvem er med i pensjonsordningen?

For å være med i arbeidsgivers innskuddsordning må du være over 18 år og arbeide mer enn 20 % stilling. Ansatte født før 1960 og ansatt før 1. oktober 2016, har sin pensjonsopptjening i ABBs Pensjonskasse i stedet for innskuddspensjon. Dette gjelder ikke ansatte i ABB Power Grids Norway som er med i arbeidsgivers innskuddsordning uansett alder.