• I utgangspunktet tilbyr de fleste forvalterne nettofond, men andelsklassene A og B i fond fra ODIN vil ikke bli tilbudt på grunn av regulatorisk forbud mot dette.

    Fra 28. mai 2021 kan du kjøpe nettofond, eller så snart et bruttofond er konvertert til netttofond. Denne flyttingen skjer i løpet av juni og juli 2021. Noen fond vil fremdeles kun være tilgjengelige i bruttofondsversjon.