Hvor kan jeg henvende meg med spørsmål om ABBs Pensjonskasse?

Ring telefon 408 01 100 eller send e-post til PK@no.abb.com.