Hvor mange gebyrfrie uttak kan jeg gjøre fra min drømmesparkonto?

Du kan ha tolv gebyrfri uttak pluss fjorårets rente fra din drømmesparkonto. Etter det 12. uttaket vil du trekkes et gebyr per uttak på 2 % av uttaksbeløpet