Hvordan kan jeg spare ekstra til pensjon?

IPS og Pensjonskonto er våre anbefalte produkter for sparing til pensjon. Du får automatisk alderstilpasset spareprofil, som betyr at det er alderen din som avgjør hvordan sparingen din fordeles mellom utvalgte aksje- og rentefond. Aksjeandelen er høy når det er lenge igjen til du skal starte utbetaling. Høy aksjeandel forventes å gi best avkastning på lang sikt. Når det er mindre enn 27 år igjen til utbetalingsdato, trappes andelen i aksjefond gradvis ned, for at du skal unngå store svingninger i saldoen når det nærmer seg utbetaling. Du kan enkelt endre spareprofil, dersom du ønsker høyere eller lavere aksjefondsandel i din pensjonssparing. 

Hvis du er med i arbeidsgivers innskuddspensjon i SpareBank 1 Forsikring, får du lavere forvaltningsgebyr når du sparer i IPS eller Pensjonskonto. Det vil si at du får 14 - 40 prosent lavere forvaltningsgebyr på sparing i IPS og Pensjonskonto, noe som rett og slett gir deg mer pensjon for sparingen din! Denne fordelen gjelder også dersom du har pensjonskapitalbevis eller pensjonsbevis hos oss. 

Se mer om dine fordeler med tilleggssparing her