Hva skjer hvis jeg er syk i minst 12 måneder?

Hvis du er minst 20 % arbeidsufør i 12 sammenhengende måneder, vil vi starte utbetaling av uførepensjon i forhold til din uføregrad. Så lenge du eventuelt mottar arbeidsavklaringspenger, kan utbetalingen i henhold til myndighetenes regler bli redusert eller bortfalle. Sparing til alderspensjonen din fortsetter også etter at du har vært syk i 12 måneder og så lenge arbeidsuførheten varer, maksimalt til du fyller 67 år.

SpareBank 1 Forsikring har ansvaret for din sparing til alderspensjon etter 12 måneders sammenhengende sykemelding, og øker sparingen med 2 prosent årlig.