Må mine barn også akseptere ny kundeavtale?

Her kommer et svar :)

Hvis dine barn sparer i fond i eget navn, må også de akseptere ny kundeavtale. Er barnet under 18 år, må begge foreldrene (vergene) akseptere. 

Hvis du sparer i fond til barnet ditt, i ditt navn, trenger ikke barnet akseptere ny kundeavtale.