• Her kommer et svar :)

    Hvis dine barn sparer i fond i eget navn, må også de akseptere ny kundeavtale. Er barnet under 18 år, må begge foreldrene (vergene) akseptere. 

    Hvis du sparer i fond til barnet ditt, i ditt navn, trenger ikke barnet akseptere ny kundeavtale.