Når kan jeg begynne å ta ut pensjon?

Det er fleksibel uttaksalder og uttak av alderspensjon kan tidligst begynne fra du er 62 år. Alderspensjonen din er livsvarig.
Her finner du skjema for uttak av pensjon