Når kan jeg ta ut pensjonen min?

Du har fleksibel uttaksalder. Det betyr at du kan velge å starte uttak av alderspensjon fra du fyller 62 år. Alderspensjonen din er livsvarig.