Når får jeg tilbakebetalt det jeg har tilgode?

Du får tilbake det du har til gode hvert kvartal. 

**

Det vil gjøres en motregning av forvalters returprovisjon og pris på den tjenesten som kunden mottar fra banken. Oppgjøret gjøres kvartalsvis. Kunden vil da bli belastet via nedsalg av fondsandeler eller kompensert via tilbakeført beløp på konto, som defaultløsning. (fra leveranseside)