Meld skade og uhell

For å kunne hjelpe deg må vi vite hva som har skjedd. Velg hva du har hatt uhell eller skade på, og følg veiledningen hos forsikringsselskapet vårt Fremtind.


 • Du vil få veileding i skjemaene når du melder hendelsen. Er du ikke dekket vil du få beskjed om dette. Får du avslag på saken vil du også få en begrunnelse for avslaget. Er du uenig i den begrunnelsen kan du sende oss en klage her.

  Les mer om hva som er dekket under den forsikringen du vurderer å bruke.

 • Du vil bli bedt om informasjon og dokumentasjon underveis i saken, avhengig av hva som har skjedd.

  Eksempler på dokumentasjon du kan bli spurt om:

 • Om egenandelen er høyere enn det koster å erstatte skaden, vil ikke skaden dekkes.
  Egenandelen velger du som hovedregel når du kjøper forsikringen. Du kan logge inn til mine forsikringer å se hvilken egenandel du har.

  Dersom det er en liten skade kan det også være greit å tenke på:

  Selvom du melder skade til oss vil du fremdeles kunne velge om du vil bruke forsikringen eller fikse skaden selv.

 • Det er som hovedregel den som eier eller har kjøpt forsikringen som kan melde saken.

Kontakt Fremtind

Telefonnummer  - Melde skade

915 02300

E-post - Melde skade

skadepostinn@fremtind.no