SpareBank 1 Aksje
Alt-i-ett 100

Fondet passer for deg som skal spare i mer enn 10 år. Du har is i magen, ønsker høy avkastning og tåler å se pengene dine svinge en del i verdi underveis. Fondet er en del av fondsløsningen Alt-i-ett.

Alt-i-ett 100

Fondet er satt sammen av 100 prosent aktivt forvaltede aksjefond fra SpareBank 1 og ODIN Forvaltning. Utbyttet reinvesteres i nye fondsandeler.

Alt-i-ett 100 heter også SpareBank 1 Aksje.

Kort om avkastning
Historisk avkastning for fond er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning avhenger blant annet av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

For deg som handler fond og verdipapir
Se avtaler og retningslinjer