Så mye koster bilen deg

Alle vet at det koster å eie bil. De totale kostnadene er det likevel ikke så lett å ha oversikt over.


 - Våre undersøkelser viser at det er stor avstand mellom det folk tror bilen koster dem og de reelle kostnadene ved å ha bil. Mens det er lett å ha oversikt over kostnadene til lån og forsikring, er det vanskeligere å regne inn verditapet på bilen. I tillegg kommer drifts- og serviceutgifter ofte som en ubehagelig overraskelse, sier forbrukerøkonom Magne Gundersen i SpareBank 1. 

Verditap og verkstedregninger utgjør mer enn du tror 

Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) gjør hvert år en beregning av hva det koster å eie bil i Norge. Beregningen for 2018 viser at en ordinær bensinbil til 400.000 kroner koster deg 97.500 kroner i året, gitt at du kjøper den ny, kjører 15.000 kilometer i året, og selger den for 81.000 kroner etter åtte år. Verditapet er størst de første årene, men utgjør i gjennomsnitt nesten 40.000 kroner årlig. 

- Vi snakker fort over 8000 kroner i måneden for nybilen OFV har brukt i sin beregning, litt mindre for en bruktbil, utdyper Gundersen. 

For en bruktbil vil de uforutsette kostnadene gjerne bli større etter hvert som bilen blir eldre, ettersom det blir behov for flere reparasjoner og at deler må byttes på grunn av slitasje. Mange glemmer ofte å ta med uforutsette utgifter når de beregner hva det koster å ha bil. 

- Uventede og store verkstedregninger er alle bileieres store mareritt. Har du ikke satt av en buffer kan du i verste fall måtte ty til dyre forbrukslån og kreditt for å holde bilen på veien. Da kan hele familieøkonomien bli truet, sier forbrukerøkonomen. 

Bilabonnement som alternativ til å eie bil selv 

Selv om både utviklingen og kostnadsbildet taler for nye løsninger, viser nye tall at nordmenn er svært tradisjonelle når det gjelder bil. Å eie egen bil står fremdeles på ønskelisten til mange. På spørsmål om hvilken type bilhold som er mest aktuelt ved neste bilbytte, svarer 70 % å eie. Men å eie egen bil er ikke nødvendigvis det mest fornuftige valget.

– Å eie sin egen bil kan lønne seg for noen, men helt klart ikke for alle. Etter hvert som nye, smarte og rimeligere løsninger kommer til, tror jeg det vil bli mye mer variasjon i bilholdet. Blant annet vil nok enda flere enn i dag abonnere på eller dele på bil, fremfor å eie selv. Det kan også være en god økonomisk beslutning, særlig for de som vil ha mer forutsigbare bilutgifter, sier Magne Gundersen.

SpareBank 1 tester nå ut det som skal bli Norges første reelle landsdekkende abonnementstjeneste for bil. I et bilabonnement betaler du en fast månedspris som dekker alle bilutgifter, unntatt drivstoff og bompenger. Du slipper med andre ord å bekymre deg for verken verditapet på bilen eller overraskende verkstedregninger.  

Fire fakta om nordmenn og bilhold: 

  • Visste du at vi bruker bilen i gjennomsnitt kun 3,2 % av tiden? I løpet av et år står bilen parkert i hele 8.480 timer. 
  • Når vi bruker bilen, kjøres den i all hovedsak i nabolaget der vi bor. 60 % av alle registrerte kjøreturer er på under 5 kilometer, mens 75 % er under 10 kilometer. 
  • For folk med normalinntekt er bilen først og fremst en nyttegjenstand som må til for å få hverdagen til å gå rundt. 
  • Å abonnere på bil foretrekkes av flest når leasing, bruktbil og bilabonnement vurderes opp mot hverandre.