Bransjer

Eiendom

Kjøpe tomt og bygge nytt, eller fornye eksisterende bygg du skal selge eller leie ut? Det er mange ting å tenke på underveis. 

Kjenner du deg igjen? 

Eiendom i Norge representerer enorme verdier og det investeres årlig i bygg for NOK 200 MRD. Eiendomsbransjen kjennetegnes primært av bedrifter og aktører som investerer i eller i tilknytning til fast eiendom.

Det kan være både små og store aktører; entreprenører, byggfirmaer, privatpersoner og andre investorer. Bransjen er konjunkturavhengig, og det kan være store regionale  forskjeller Når boligprisene er høye, kan det være gode tider for deg som leier ut, mens i motsatt fall, kan det være mer lønnsomt å satse nybygg for videre salg.

 


Du skal...

Bygge nytt eller fornye eksisterende bygg

Du har kanskje kjøpt en tomt som skal oppføres med et nybygg for videre salg eller utleie. Eller kanskje du skal fornye et eksisterende bygg? Det er mange ting å tenke på underveis i prosessen. Har du behov for å finansiere deler av prosjektet, hjelper vi deg med gode råd og tett dialog under hele byggeprosessen.

Våre korte beslutningsveier, gjør at du kan du ta raske avgjørelser når det er nødvendig. Vi kjenner markedet og de lokale aktørene, og hjelper deg å skille gode prosjekter fra de dårlige.

Kjøpe for å leie ut 

Utleie av bolig blitt en populær investering på grunn av skattefritak, vekst i boligprisene og etterspørselen i utleiemarkedet. 

Når kan utleie av bolig kalles næringsvirksomhet?
Bygningens størrelse, omfanget og varigheten er avgjørende. Leier du ut 5 boenheter eller mer, regnes det som næringsvirksomhet, og blir skattet deretter.
Vi har mange gode tips og råd vi gjerne deler med deg som skal leie ut. Les mer her

Kjekt å vite før du søker om finansiering

For at vi skal kunne hjelpe deg med finansieringen, vil vi vurdere de viktigste områdene ved investeringen din. Ta kontakt med oss hvis du trenger noen å sparre med.

  • Siste regnskap og budsjett
  • Tegninger, målebrev og situasjonskart
  • Er prosjektet realiserbart i forhold til beliggenhet og størrelse (Markedsvurdering)       
  • Hvem skal utføre jobben (Kontrakt med Byggmester/entrepenør)       
  • Hva med forhåndssalg eller leiekontrakter?

Ny på eiendomsmarkedet?

Skaff deg god kunnskap om bransjen og om området der eiendommene finnes. Sørg for at du har satt deg inn i avgift- og skattespørsmål, og sett deg et klart mål som inkludrer en plan.Husk at eiendom krever vedlikehold, og at det kan være store kostnader forbundet med det.

Vær oppmerksom på at eiendom er forholdsvis dyre objekter som det tar generellt lang tid å finne en kjøper til. Investeringer i eiendom innebærer alltid risiko, men ofte mindre risiko enn i andre investeringer.