Industri og verksted

En levedyktig industri er viktig for å sikre sysselsetting og velferd i samfunnet. Økt verdiskaping er grunnlaget for et økonomisk sunt og bærekraftig velferdssamfunn.


Vi kan hjelpe deg med 

  • gode systemer for valutahandel, så du slipper å konstant ha et halvt øye til kronekursen hvis du handler med bedrifter i utlandet
  • kortsiktig kreditt for å avlaste sesongsvingninger
  • forsikringer som sikrer både deg, dine ansatte og din bedrift
  • gode pensjonsordninger som gir dere en fordel i kampen om de beste ansatte
  • lån eller leasing til maskiner og utstyr
  • garantier

Trenger du noen å sparre med, er vi klare for en prat.


Dette er lovpålagt for bedrifter med ansatte

Skattetrekkskonto

Arbeidsgiver må opprette en skattetrekkskonto når de ansatte i bedriften mottar lønn. 

Pensjon

Alle bedrifter, med noen få unntak, må spare til pensjon for sine ansatte. 

Yrkesskade-forsikring

I tillegg må du ha yrkesskadeforsikring hvis noen blir syke eller skader seg på jobben. 


Ansvarsforsikring

Et erstatningskrav mot bedriften kan i verste fall føre til konkurs. Ansvarsforsikring er bedriftens "livsforsikring", og kan hjelpe deg med å dekke tapet slik at du kan drive videre.