SpareBank 1 Lom og Skjåk Næringslivsfond


Banken har som formål å fremme tiltak for å styrke næringslivet blant bankens kunder i vårt primærmarkedsområde; Skjåk, Lom, Vågå, Dovre og Lesja.

Fondet nyttes særlig til finansiering av undersøkelser og forsøk med sikte på å komme i gang med ny virksomhet, samt styrke eksisterende virksomhet ved finansiering av produktutvikling, konsulenttjenester, opplæringstiltak og markedsføring.

Interesserte som kommer inn under fondets formål kan søke innen 20.04.2018

Søknad med beskrivelse av tiltak, kostnadsoverslag og finansiering sendes pr e-post: ma@sb1ls.no, eller pr post:
Sparebank 1 Lom og Skjåk Næringslivsfond, Sognefjellsvegen 4, 2686 Lom

Eventuell forespørsler kan rettes til Banksjef Bedrift Nils Arne Haugen tlf 61 21 90 43 eller Kunderådgiver Bedrift Mona Aabakken tlf 61 21 90 49.