SpareBank 1 Lom og Skjåk Næringslivsfond

SpareBank 1 Lom og Skjåk sitt næringslivsfond har som formål å fremme tiltak for å styrke næringslivet blant bankens kunder i vårt primærmarkedsområde; Skjåk, Lom, Vågå, Dovre og Lesja. 

Etter vedtektene skal utdeling av fondets kapital særlig nyttes til finansiering av undersøkelser og forsøk med sikte på å komme i gang med ny virksomhet, samt
styrke eksisterende virksomhet med finansiering av produktutvikling, konsulenttjenester, opplæringstiltak og markedsføring.

Interesserte som kommer inn under fondets formål kan søke innen 10.02.2019

Søknad med beskrivelse av tiltak, kostnadsoverslag og finansiering sendes: ma@sb1ls.no eller post til SpareBank 1 Lom og Skjåk Næringslivsfond, Sognefjellsvegen 4, 2686 Lom

Eventuell forespørsler kan rettes til Banksjef Bedrift Nils Arne Haugen tlf 61 21 90 43.