• Du er selv ansvarlig for utarbeidelse av regnskapet og innsendelse av all offentlig rapportering som til enhver tid gjelderdin bedrift.