Jeg skal ikke ha ansatte. Betaler jeg ekstra for å ha skattetrekkskonto?

Nei, skattetrekkskonto koster deg ingenting å ha.