Eiendelsforsikring

Eiendelsforsikring dekker kostnadene hvis du får skader på maskiner, varer eller annet utstyr som bedriften din eier.

  • Forsikringen dekker skader ved brann, vannskade eller innbrudd.
  • Dere kan forsikre eiendeler som står både inne og ute.
  • Forsikringen kan tilpasses de fleste virksomheter.

Hva dekker forsikringen?

Du kan velge mellom tre typer forsikring - brann, standard eller topp. Standard dekker det meste du trenger, men har ikke like mange fordeler som toppforsikringen.

Brannforsikring dekker

  •  Brann
  • Naturskade

Standardforsikring dekker i tillegg

  • Vannskade relatert til rørledningene i bygningen
  • Tyveri og hærverk 
  • Ran og overfall
  • Bruddskade på glass og skilt

Toppforsikring dekker i tillegg

Toppforsikringen dekker andre skader på bedriftens eiendeler, inkludert maskinskade. 


Sjekk om bedriften din trenger ekstra forsikringer

Trenger du å forsikre bedriftens eiendeler ut over det som er nevnt ovenfor? Vi har tilleggsdekninger som dekker de fleste behov. 

Hvis du driver innen varehandel, kan du forsikre en eventuell økning av varebeholdningen i deler av året – for eksempel i forbindelse med jul og påske.

Ta kontakt med oss, så ser vi hva som passer best for deg og din bedrift.