Behandlingsforsikring

Med behandlingsforsikring gir du dine ansatte trygg og rask behandling i det private helsevesenet. De ansatte kommer fortere tilbake på jobb, og du unngår at ansatte plages med sykdom eller skader over lengre tid.

 • Det er ingen egenandel - verken for den ansatte eller for bedriften.
 • Forsikringen har ingen øvre grense for behandlingskostnader.
 • En kvalifisert sykepleier vil tilrettelegge og følge opp fra undersøkelse til rehabilitering.

Behandlingsforsikring kan kjøpes som en del av en pakke eller for seg selv. Klikker du på knappen over finner du den i pakken som heter Tryggere bedrift.


Hva dekker forsikringen?

Bedriften kan velge mellom to forskjellige dekninger, Basis og Bonus.

Basisforsikringen dekker

 • Spesialistlegebehandling
 • Operasjon
 • Sykehusbehandling
 • Billeddiagnostikk
 • Rehabilitering

Bonusforsikringen dekker i tillegg

 • Psykolog
 • Fysioterapi
 • Manuellterapi
 • Kiropraktikk og naprapati

Snarveier