Lån til kjøp av fôr

Dugnad for landbruket - vi lanserer gunstig lån til kjøp av fôr

Rentesats 2,5 %
Etableringsgebyr: 0,-
Inntil 5 års nedbetalingstid, herav inntil 1 års avdragsfritak
Lånet benyttes til dokumenterte eller beregnede merkostnader for kjøp av kraftfôr og grovfôr til egen drift.

Landbruket er i en kritisk situasjon med ekstrem tørke. Med tanke på det samfunnsansvaret banken har i Nord- Gudbrandsdalen, er det utrolig viktig for oss også nå og bidra med det vi kan for å kunne opprettholde mest mulig normal produksjon i landbruket. Vi ønsker derfor å henge oss på den fantastiske dugnaden som nå går for landbruket.

Banken har mange landbrukskunder og landbruk er en viktig næring for Nord-Gudbrandsdalen.


Kontakt oss

Ragnar Storlien
Landbruksrådgiver / Autorisert finansiell rådgiver
61 21 90 60
Iren Nystuen
Landbruksansvarlig / Autorisert finansiell rådgiver
61 21 90 14