Prosjektforsikring

(entreprenørforsikring)

Prosjektforsikring (eller entreprenørforsikring som det også kalles) er skreddersydd for entreprenører og byggherrer for å sikre verdiene tilknyttet bygg- og anleggsplasser.

Verdier øker raskt i et prosjekt, og forsikringen gjelder til arbeidet er helt ferdig og eieren har tatt stedet i bruk.
Forsikringen dekker maskiner, verktøy og hjelpeutstyr som blir brukt til å gjøre arbeidet
Også materialer og utstyr som er losset på forsikringsstedet, og skal inngå i prosjektet, er dekket.
entreprenør jobber med mur prosjektforsikring

Hva dekker prosjektforsikring/entreprenørforsikring?

Dekning Prosjekt-/entreprenørforsikring
Bygge- og anleggsarbeid
Rehabilitering, ombygging og reparasjon
Montasjearbeid ved for eksempel montering av maskiner eller produksjonslinjer
Materialer og utstyr som skal inngå i bygget/anlegget, også ting levert og bekostet av byggherre
Arbeid kjøpt og utført av byggherren
Riving og rydding 
Inntil 3.000.000 kr
Maskiner, verktøy og hjelpeutstyr (som ikke inngår i ferdig bygg/anlegg) Inntil 300.000 kr
Ansattes personlige ting (f.eks. arbeidstøy) Inntil 10.000 kr per ansatt
Egne materialer på fast lagersted  Inntil 300.000 kr
Brakker, konteinere og lignende som blir brukt til å utføre arbeidet, også under transport Inntil 300.000 kr
Offentlig påbud Inntil 1.000.000 kr
Gjenoppretting av arkiver, datafiler og lignende, innen 2 år etter skade Inntil 500.000 kr
   


Trenger du tilleggsdekninger?

Blant en rekke tilleggsforsikringer kan du for eksempel sikre deg mot avbruddstap/driftstap som følge av erstatningsmessig skade og utgifter til rivning, rydding, lagring og destruksjon.

Dekninger  
Garanti reklamasjonstid Tilleggsdekning
Avbrudd (ventetid) entreprenør Tilleggsdekning
Avbrudd  (ventetid) byggherre  Tilleggsdekning
ALOP (advance loss of profit) Tilleggsdekning
Avbrudd (ventetid) spesiell leverandør Tilleggsdekning
Riving/rydding/lagring/destruksjon Summen kan utvides
Brakker og arbeidsutstyr Summen kan utvides
Byggekran Tilleggsdekning
Skade på bygg ved siden av Tilleggsdekning
Ekstrautgifter Summen kan utvides
Offentlige bestemmelser (påbud) Summen kan utvides
Sviktende fundament Tilleggsdekning
   

To avtaletyper

Har dere mange prosjekter, kan en årsavtale være mer gunstig enn å forsikre et enkeltprosjekt.

Enkeltforsikring

Med enkeltforsikring får du forsikring av ett prosjekt.

Forsikringen gjelder på det forsikringssted som fremgår av forsikringsbeviset.

Årsavtale

Årsavtalen tar utgangspunkt i bedriftens driftsinntekter for siste avsluttede regnskapsår, og omfatter alle arbeider i løpet av forsikringsåret.

Forsikringen gjelder på bygge- og anleggssteder i Norge. 


Produktinformasjon (IPID)

Vilkår og IPID

Har dere prosjektforsikring/entreprenørforsikring hos oss fra før, må du logge inn og sjekke vilkårene som gjelder for din bedrift. 

 


Ansvarsforsikring byggherre

I kombinasjon med prosjektforsikringen, anbefaler vi også forsikring for ansvar som utførende innen bygg og anlegg


prosjektforsikrings-flamme

Har du hatt uhell eller skade?

Forsikringen leveres av Fremtind Forsikring

Vårt forsikringsselskap har skiftet navn fra SpareBank 1 Forsikring til Fremtind Forsikring.