Prosjektforsikring

Skreddersydd for entreprenører og byggherrer for å sikre verdiene tilknyttet bygg- og anleggsplasser.

Verdier øker raskt i et prosjekt, og forsikringen gjelder inntil prosjektet/arbeidet i sin helhet er overtatt og tatt i bruk av eier.
Også materialer og utstyr som er losset på forsikringsstedet og skal inngå i prosjektet er omfattet.
For mange er det fornuftig å ha en årsforsikring. Da unngår man at en glemmer å forsikre enkelte prosjekter.

murer jobber med mur prosjektforsikring

Hva dekker forsikringen?

Forsikringen dekker plutselig og uforutsett skade, og omfatter også: 

 • Bygge- og anleggsarbeid
 • Riving og rydding 
 • Rehabilitering, ombygging og reparasjon
 • Montasjearbeid ved for eksempel montering av maskiner eller produksjonslinjer
 • Maskiner, verktøy og hjelpeutstyr (som ikke inngår i ferdig bygg/anlegg)
 • Materialer og utstyr som skal inngå i bygget/anlegget, også ting levert og bekostet av byggherre
 • Arbeid bekostet og utført av byggherre
 • Ansattes tøy og effekter
 • Egne materialer på fast lagersted 
 • Brakker, boder, containere og tilsvarende som benyttes for arbeidets utførelse 
 • Ekstrautgifter som følge av erstatningsmessig skade 
 • Prisstigning
 • Offentlig påbud fra myndigheter 
 • Rekonstruksjon av arkiver, yrkestegninger, datafiler etc 
 • Kontorutstyr i forbindelse med administrasjon 

Trenger dere tilleggsdekninger?

Blant en rekke tilleggsforsikringer kan du for eksempel sikre deg mot driftstap som følge av erstatningsmessig skade og utgifter til rivning, rydding, lagring og destruksjon.


To avtaletyper

Har dere mange prosjekter, kan en årsavtale være mer gunstig enn å forsikre et enkeltprosjekt.

Enkeltforsikring

Med enkeltforsikring får du forsikring av ett prosjekt.

Forsikringen gjelder på det forsikringssted som fremgår av forsikringsbeviset.

Årsavtale

Årsavtalen tar utgangspunkt i bedriftens driftsinntekter for siste avsluttede regnskapsår, og omfatter alle arbeider i løpet av forsikringsåret.

Forsikringen gjelder på bygge- og anleggssteder i Norge. 


Ansvarsforsikring

I kombinasjon med prosjektforsikring, anbefaler vi også forsikring for ansvar som utførende innen bygg og anlegg. 


Har du hatt uhell eller skade?

Forsikringen leveres av Fremtind Forsikring

Et forsikringsselskap eid av SpareBank 1 og DNB