Lovpålagte produkter for bedrifter

Skattetrekkskonto

  • Alle bedrifter som betaler lønn eller pensjon til ansatte, må ha skattetrekkskonto.
  • Kontoen brukes til å sette av penger til skatt som skal betales til skattemyndighetene.

Les mer om skattetrekkskonto

Yrkesskadeforsikring

  • Alle bedrifter som har ansatte er lovpålagt å ha yrkesskadeforsikring.
  • Yrkesskadeforsikringen dekker tap, utgifter og erstatning i forbindelse med sykdom eller skade i arbeidssammenheng.

Les mer om yrkesskadeforsikring

Pensjon

  • De fleste bedrifter med ansatte er lovpålagt å spare til pensjon for sine ansatte. Dette kalles obligatorisk tjenestepensjon, eller OTP.
  • Det finnes tre typer pensjon; innskudd-, hybrid- og ytelsespensjon.

Les mer om pensjonstypene

Andre produkter dere kan vurdere i starten

Sjekk hvordan dere kan ta betalt fra deres kunder. I nettbank og mobilbank kan du betale regninger og få oversikt over transaksjoner.  Et eget bankkort til bedriften gjør det lettere å skille mellom dine private kjøp og bedriftens kjøp. Se også hvilke forsikringer dere bør vurdere.