Pilar 3 2017

Dokumentet er utarbeidet for å gi markedet informasjon om SpareBank 1 Lom og Skjåk sin risiko- og kapitalstyring. Dokumentet er i tillegg ment å dekke kravene som er satt til offentliggjøring av risikoinformasjon etter ”Forskrift om kapitalkrav del IX”.

Risiko-og kapitalstyringen i SpareBank 1 Lom og Skjåk skal støtte opp under bankens strategiske målbilde, samt sikre finansiell stabilitet og en forsvarlig formuesforvaltning. 

Last ned hele Pilar 3 2017 her.