Vil du teste ut en av Gudbrandsdalens mest attraktive arbeidsgivere?

Vi tilbyr en spennende sommerjobb i Fjellbanken, hvor du vil bli del av et godt kollegialt miljø med høy kompetanse. Stillingen blir en del av Forretningsutvikling, økonomi og finans, der du vil få en sentral rolle i å videreutvikle bankens rapportering av kvartalsregnskap og årsregnskap.

Stilling: Internship Økonomi og Finans
Arbeidsgiver: SpareBank1 Lom og Skjåk – Fjellbanken
Arbeidssted: Etter avtale
Varighet: juni - august
Søknadsfrist: 01.03.2024

sb1ls-ledig-stilling

Sentrale arbeidsoppgaver vil være:

 • Videreutvikle rapporter for kvartals- og årsregnskap
 • Bruk av power BI, excel, word og Wrepit
 • Presentere resultater for bankens ledergruppe
 • Tett samarbeid med CFO og programleverandører


Ønskede kvalifikasjoner:

 • Student innen økonomi, regnskap, revisjon, finans eller teknologi
 • Kjennskap og kunnskap om offentlig regnskapsrapportering
 • Gode digitale ferdigheter
 • Gode kommunikasjonsegenskaper og god norskspråklig kompetanse, skriftlig og muntlig
 • Analytisk og strukturert
 • Gode systemkunnskaper


Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner og positivt innstilt
 • Faglig sterk og evne til å se løsninger og forbedringer
 • Du må trives med å jobbe i team og dele av din kompetanse, samt evne til å gi konstruktive og gode tilbakemeldinger til kollegaer 
 • Selvstendig med god gjennomføringsevne 
 • Strukturert og nøyaktig


Vi kan tilby:

 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø der vi vektlegger samarbeid, utvikling og kompetansedeling

Personlige egenskaper vil bli vektlagt.
 

«Solide. Evige. Livgjevande. Der har du fjella som omgir vårt daglege verke nord i Gudbrandsdalen. Og der har du kjerna vår som bank. Vi bankar for folk, framtid og fjellbygdene nord i Gudbrandsdalen. Gjer du det same så slår vi gjerne følgje?»
 

For mer informasjon ta kontakt med Leder Forretningsutvikling, økonomi og finans, Anne Kjæstad Veggum, tlf.: 976 83 503.

Om Fjellbanken

Lom og Skjåk SpareBank ble grunnlagt i 1873 som en sparebank for kommunene Lom og Skjåk. I 1996 ble vi en del av SpareBank 1-gruppen og fra da av ble navnet vårt SpareBank 1 Lom og Skjåk. I 150 år har utviklinga av banken og fjellbygdene vi er en del av hengt tett sammen. Det har de siste årene vært naturlig å kalle oss Fjellbanken.
Gjennom våre lange tradisjoner nord i Gudbrandsdalen er Fjellbanken en institusjon i lokalsamfunnet i nært samspill med både folk og næringsliv. Vi er en selvstendig sparebank med lokalt styre, tett knyttet til lokalsamfunnet. Siden årtusenskiftet har banken i tillegg fått en stor del personkunder fra hele landet.


SpareBank 1 Lom og Skjåk har de siste åra utvidet markedsområdet vårt øverst i Gudbrandsdalen ved å åpne kontor i Lom, Skjåk, Vågå, Dombås og Oslo. I tillegg til tradisjonelle bankprodukt og kvalifisert rådgiving, tilbyr vi gjennom SpareBank 1-gruppen konkurransedyktige produkt innen bl.a. finans og forsikring.
SpareBank1 Lom og Skjåk er i dag takknemlige over å være selve Fjellbanken - i solid vekst i en region vi er oppriktig stolte av å være en integrert del av.