Fjellbanken søker Leder Betaling

Ønsker du faglige utviklingsmuligheter innenfor en bransje i rask endring? Fjellbanken er på jakt etter deg som vil ha det overordna ansvaret for betalingsområdet og Team betaling i banken.

Stilling: Leder Betaling
Arbeidsgiver: SpareBank 1 Lom og Skjåk - Fjellbanken
Varighet: 100 % fast stilling
Arbeidssted: Etter avtale (Lom, Skjåk, Vågå, Dombås)
Søknadsfrist: 10.08.24

sb1ls-storhoi

Betalingsområdet er bredt og favner alt fra kontanter og kortbetaling til elektronisk ID og internasjonale regelverk. Det treffer både privat- og bedriftsmarkedet. Du vil være banken sin representant på betalingsområdet inn mot SpareBank 1 Alliansen og Samarbeidende sparebanker. Her vil du samarbeide med kollegaer fra andre banker i Alliansen, og være en del av et sterkt faglig nettverk. 
Stillingen byr på varierte og utfordrende arbeidsoppgaver. Som leder betaling må du trives med å kombinere det strategiske ansvaret som følger med rollen, samtidig som du aktivt deltar i det daglige arbeidet.  I denne rollen har du en unik mulighet til kompetanseutvikling, en mulighet til å være med å påvirke og til å ta del i et spennende utviklingsarbeid.
For den rette kandidaten kan stillingen medføre personalansvar for Team betaling i banken.

Sentrale arbeidsoppgaver vil være:

 • Leder for Team betaling og overordna faglig ansvar for alle bankens betalingsløsninger
 • Sentral rolle i teamledergruppen i Kunder og Marked
 • Samarbeid med bankens ledelse og medlem av bankens utvidede ledergruppe
 • Representere SpareBank 1 Lom og Skjåk, Fjellbanken, i alliansen på betalingsområdet
 • Videreutvikle målbildet for betalingsområdet, og sikre at den er i tråd med bankens overordnede strategi
 • Strategisk rådgivning og prosjektarbeid
 • Utforming og vedlikehold av rutiner for betalingsområdet samt sikre etterlevelse av lover og eksterne krav relatert til betalingsområdet


Ønskede kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning innen økonomi, regnskap, IT, IKT eller andre relevante fag. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • Erfaring fra bank/finans/regnskapsbransjen og/eller prosjektarbeid
 • Kjennskap til relevante lover, regler og retningslinjer som treffer bank/finans
 • God kommunikasjonsevne
 • God forretningsforståelse og evne til raskt å sette seg inn i både forretningsbehov og digitale løsninger
 • God systemforståelse- og interesse


Vi ønsker at du:

 • Setter deg raskt inn i nye løsninger
 • Er selvgående og har stor endringsvilje
 • Er løsningsorientert, strukturert og analytisk
 • Motiveres av høyt arbeidstempo og et dynamisk arbeidsmiljø
 • Trives med stort handlingsrom, liker å ta initiativ, har høy gjennomføringsevne
 • Forstår det regulatoriske rammeverket banken er underlagt
 • Vilje til å holde deg faglig oppdatert
 • Evne til å stå med ansvar når situasjonen krever det


Vi kan tilby:

 • En interessant arbeidshverdag med varierte arbeidsoppgaver
 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø der vi vektlegger samarbeid, utvikling og kompetansedeling
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • 6 uker ferie

Personlige egenskaper vil bli vektlagt.
 

«Solide. Evige. Livgjevande. Der har du fjella som omgir vårt daglege verke nord i Gudbrandsdalen. Og der har du kjerna vår som bank. Vi bankar for folk, framtid og fjellbygdene nord i Gudbrandsdalen. Gjer du det same så slår vi gjerne følgje?»
 

For mer informasjon ta kontakt med Signe Visdal Aukrust, tlf.: 482 89 570

Om Fjellbanken

Lom og Skjåk SpareBank ble grunnlagt i 1873 som en sparebank for kommunene Lom og Skjåk. I 1996 ble vi en del av SpareBank 1-gruppen og fra da av ble navnet vårt SpareBank 1 Lom og Skjåk. I 150 år har utviklinga av banken og fjellbygdene vi er en del av hengt tett sammen. Det har de siste årene vært naturlig å kalle oss Fjellbanken.
Gjennom våre lange tradisjoner nord i Gudbrandsdalen er Fjellbanken en institusjon i lokalsamfunnet i nært samspill med både folk og næringsliv. Vi er en selvstendig sparebank med lokalt styre, tett knyttet til lokalsamfunnet. Siden årtusenskiftet har banken i tillegg fått en stor del personkunder fra hele landet.


SpareBank 1 Lom og Skjåk har de siste åra utvidet markedsområdet vårt øverst i Gudbrandsdalen ved å åpne kontor i Lom, Skjåk, Vågå, Dombås og Oslo. I tillegg til tradisjonelle bankprodukt og kvalifisert rådgiving, tilbyr vi gjennom SpareBank 1-gruppen konkurransedyktige produkt innen bl.a. finans og forsikring.
SpareBank 1 Lom og Skjåk er i dag takknemlige over å være selve Fjellbanken - i solid vekst i en region vi er oppriktig stolte av å være en integrert del av.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }